Miljö

XOIL & MILJÖ

All utveckling av våra smörjoljeprodukter sker för att tåla längre bytesintervall, släppa ut mindre sot och med minskad friktion även sänka bränsleförbrukningen för att på detta sätt minimera vår påverkan på miljön.

Vi prioriterar även att leverera biologiskt nedbrytbara oljor som är bättre för miljön.

Över 90% av all olja vi säljer återvinns och blir till nya produkter. Vi samarbetar med Ragn-Sells för att våra kunder ska få en smidig och kostnadseffektiv lösning för sin spillolja och hantering av farligt avfall. Som helhetskund erbjuder vi en skräddarsydd lösning för hantering av allt ert farliga avfall. Vi erbjuder även säkra miljöskåp och godkända spilloljetankar.

Sök på samtliga Xoils säkerhetsdatablad